Ziņu portāla izstrāde ar e-žurnālu. Ziņu portāls izstrādāts būvniecības nozares organizācijai, kas tajā publicē gan savas, gan sadarbības partneru ziņas, gan reklāmas bannerus. Ziņu portālam izstrādāta elektroniskā žurnāla integrācija, kas reģistrētam lietotājam pēc samaksas veikšanas nodrošina iespēju lasīt e-žurnālu online web lapā.

ZIŅU PORTĀLA IZSTRĀDE AR E-ŽURNĀLU

Ziņu portāla izstrāde ar e-žurnālu. Ziņu portāls izstrādāts būvniecības nozares organizācijai, kas tajā publicē gan savas, gan sadarbības partneru ziņas, gan reklāmas bannerus. Ziņu portālam izstrādāta elektroniskā žurnāla integrācija, kas reģistrētam lietotājam pēc samaksas veikšanas nodrošina iespēju lasīt e-žurnālu online web lapā.