Mājaslapas ar intergrētu servisa pakalpojumu aprakstu un motociklu tirdzniecības un nomas katalogu izveide. Klientam bija nepieciešama mājas lapa motociklu servisam, kurā tiktu aprakstīti servisa sniegtie pakalpojumi, kā arī izveidota sadaļa, kurā iznomāt motociklus un pārdot motociklus. Attiecīgi tika izveidota mājaslapa servisam ar servisa sniegto pakalpojumu aprakstiem, woocommerce integrāciju, google maps integrāciju, galerijām, kontaktformu un pakalpojumu pieteikšanas formu izveidi, lai servisa darbinieki varētu labāk plānot veicamos darbus un organizēt klientu un savu laiku.

MĀJASLAPAS IZVEIDE MOTOSERVISAM

Mājaslapas ar intergrētu servisa pakalpojumu aprakstu un motociklu tirdzniecības un nomas katalogu izveide. Klientam bija nepieciešama mājas lapa motociklu servisam, kurā tiktu aprakstīti servisa sniegtie pakalpojumi, kā arī izveidota sadaļa, kurā iznomāt motociklus un pārdot motociklus. Attiecīgi tika izveidota mājaslapa servisam ar servisa sniegto pakalpojumu aprakstiem, woocommerce integrāciju, google maps integrāciju, galerijām, kontaktformu un pakalpojumu pieteikšanas formu izveidi, lai servisa darbinieki varētu labāk plānot veicamos darbus un organizēt laiku.